IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Vim Settings for Ruby

leave a comment »

Vim Settings for Ruby

syntax on ” Enable syntax highlighting
filetype on ” Enable filetype detection
filetype indent on ” Enable filetype-specific indenting
filetype plugin on ” Enable filetype-specific plugins
set ic ” Case insensitive search
set hls ” Highlight search
set showmatch ” Show matching brackets
set expandtab
set autoindent
set tabstop=2
set shiftwidth=2
set softtabstop=2

Written by Xavier

Tháng Tám 3, 2013 lúc 9:57 sáng

Posted in Ruby

Tagged with

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: