IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Install gem rfacebook

leave a comment »

1. Install gem rfacebook

$ sudo gem install rfacebook

Successfully installed rfacebook-0.9.8
1 gem installed
Installing ri documentation for rfacebook-0.9.8…
Installing RDoc documentation for rfacebook-0.9.8…

2. install plugin rfacebook

Don’t use this, this is old rfacebook’s repository.

$ rails plugin install svn://rubyforge.org/var/svn/rfacebook/trunk/rfacebook/plugins/rfacebook
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/test
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/test/test_helper.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/test/model_test.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/test/controller_test.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/test/session_test.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/test/initialization_test.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/test/api_test.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/test/view_test.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/Rakefile
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/rake
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/init.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/tasks
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/tasks/all.rake
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/lib
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/lib/status_manager.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/lib/model_extensions.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/lib/controller_extensions.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/lib/session_extensions.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/lib/view_extensions.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/install.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/uninstall.rb
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/templates
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/templates/exception_backtrace.rhtml
A    /home/xavier/Code/Ruby/xbooksales/vendor/plugins/rfacebook/templates/debug_panel.rhtml
Exported revision 82.

New rfacebook’s repository here

$ rails plugin install http://rfacebook.rubyforge.org/svn/trunk/rfacebook/plugins/rfacebook
+ ./Rakefile
+ ./init.rb
+ ./install.rb
+ ./lib/controller_extensions.rb
+ ./lib/model_extensions.rb
+ ./lib/session_extensions.rb
+ ./lib/status_manager.rb
+ ./lib/view_extensions.rb
+ ./tasks/all.rake
+ ./templates/debug_panel.rhtml
+ ./templates/exception_backtrace.rhtml
+ ./test/api_test.rb
+ ./test/controller_test.rb
+ ./test/initialization_test.rb
+ ./test/model_test.rb
+ ./test/session_test.rb
+ ./test/test_helper.rb
+ ./test/view_test.rb
+ ./uninstall.rb

Advertisements

Written by Xavier

Tháng Tám 3, 2013 lúc 9:47 sáng

Posted in rfacebook, Ruby

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: