IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Autotest with Ruby/Jeweler

leave a comment »

Cài đặt gem jeweler

$ sudo gem install jeweler –version=1.8.4

[sudo] password for xavier:
Fetching: git-1.2.5.gem (100%)
Fetching: jeweler-1.8.4.gem (100%)
Successfully installed git-1.2.5
Successfully installed jeweler-1.8.4
2 gems installed
Installing ri documentation for git-1.2.5…
Installing ri documentation for jeweler-1.8.4…
Installing RDoc documentation for git-1.2.5…
Installing RDoc documentation for jeweler-1.8.4…

$ git config –global user.name “rrrubbby”

$ git config –global user.mail “rrrubbby@gmail.com”

$ git config –global github.user “rrrubbby”

$ jeweler –rspec twits
create    .gitignore
create    Rakefile
create    Gemfile
create    LICENSE.txt
create    README.rdoc
create    .document
create    lib
create    lib/twits.rb
create    spec
create    spec/spec_helper.rb
create    spec/twits_spec.rb
create    .rspec
Jeweler has prepared your gem in ./twits

$ cd twits/

twits$ bundle -v
Bundler version 1.1.4

twits$ bundle install
Fetching gem metadata from http://rubygems.org/……
Fetching gem metadata from http://rubygems.org/..
Using rake (0.9.2.2)
Using bundler (1.1.4)
Installing diff-lcs (1.1.3)
Using git (1.2.5)
Using json (1.7.3)
Using rdoc (3.12)
Using jeweler (1.8.4)
Installing rcov (1.0.0) with native extensions
Installing rspec-core (2.8.0)
Installing rspec-expectations (2.8.0)
Installing rspec-mocks (2.8.0)
Installing rspec (2.8.0)
Your bundle is complete! Use `bundle show [gemname]` to see where a bundled gem is installed.

twits$ sudo gem install ZenTest –version=4.8.1
Fetching: ZenTest-4.8.1.gem (100%)
ERROR:  While executing gem … (Gem::FilePermissionError)
You don’t have write permissions into the /usr/lib/ruby/gems/1.8 directory.
xavier@xavier:~/Code/Ruby/Study/twits$ sudo gem install ZenTest –version=4.8.1
Fetching: ZenTest-4.8.1.gem (100%)
Successfully installed ZenTest-4.8.1
1 gem installed
Installing ri documentation for ZenTest-4.8.1…
Installing RDoc documentation for ZenTest-4.8.1…

$ rake
/usr/bin/ruby1.8 -S rspec spec/twits_spec.rb
.

Finished in 0.00054 seconds
1 example, 0 failures

twits$ vi spec/twits_spec.rb

require File.expand_path(File.dirname(__FILE__) + ‘/spec_helper’)

describe “Twits” do
it “fails” do
#fail “hey buddy, you should probably rename this file and start specing for real”
end
end

twits$ autotest
loading autotest/rspec2
/usr/bin/ruby1.8 -rrubygems -S /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rspec-core-2.8.0/exe/rspec –tty ‘/home/xavier/Code/Ruby/Study/twits/spec/twits_spec.rb’
.

Finished in 0.00056 seconds
1 example, 0 failures

Advertisements

Written by Xavier

Tháng Tám 3, 2013 lúc 9:53 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: