IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Open new port on Centos via Iptables

leave a comment »

[root@sandbox ~]# vi /etc/sysconfig/iptables

# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 3690 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 5080 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 1935 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 1936 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 8088 -j ACCEPT

-A INPUT -p udp -m udp –dport ftp-data -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp –dport ftp -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp –dport domain -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 20000 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 10000 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport https -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport http -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport imaps -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport imap -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport pop3s -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport pop3 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport ftp-data -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport ftp -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport domain -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport submission -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport smtp -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport ssh -j ACCEPT
-A INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 28017 -j ACCEPT
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 27017 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state -m tcp –dport 22 –state NEW -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited

-I INPUT -m state -m tcp -p tcp –dport 8000 –state NEW -j ACCEPT

COMMIT

[root@sandbox ~]# /etc/init.d/iptables restart
iptables: Flushing firewall rules:                         [  OK  ]
iptables: Setting chains to policy ACCEPT: filter          [  OK  ]
iptables: Unloading modules:                               [  OK  ]
iptables: Applying firewall rules:                         [  OK  ]

 

Advertisements

Written by Xavier

Tháng Tư 3, 2013 lúc 4:56 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: