IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Suggestion for a tag cloud algorithm

leave a comment »

Step 1: separate the keywords into a proper relation (table).

CREATE TABLE Keywords (KeywordID int IDENTITY(1,1) NOT NULL
, Keyword NVARCHAR(256)
, constraint KeywordsPK primary key (KeywordID)
, constraint KeywordsUnique unique (Keyword));

Step 2: Map the many-to-many relation between companies and tags into a separate table, like all many-to-many relations:

CREATE TABLE CompanyKeywords (
CompanyID int not null
, KeywordID int not null
, constraint CompanyKeywords primary key (KeywordID, CompanyID)
, constraint CompanyKeyword_FK_Companies
foreign key (CompanyID)
references Companies(CompanyID)
, constraint CompanyKeyword_FK_Keywords
foreign key (KeywordID)
references Keywords (KeywordID));

Step 3: Use a simple GROUP BY query to generate the ‘cloud’ (by example taking the ‘cloud’ to mean the most common 100 tags):

with cte as (
SELECT TOP 100 KeywordID, count(*) as Count
FROM CompanyKeywords
group by KeywordID
order by count(*) desc)
select k.Keyword, c.Count
from cte c
join Keyword k on c.KeywordID = k.KeywordID;

Step 4: cache the result as it changes seldom and it computes expensively.

Ref from: http://stackoverflow.com/questions/3472010/suggestion-for-a-tag-cloud-algorithm

Advertisements

Written by Xavier

Tháng Năm 7, 2012 lúc 10:42 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: